Üyelik Şartları

6343 sayılı yasanın 17. Maddesi gereğince;

     Bir Veteriner, Hekim odası mıntıkasında, meslek ve sanatını münhasıran serbest olarak icra eden veteriner hekimler bir ay içinde, o il veya bölge veteriner hekim odasına yazılmak veya azalık görevlerini yerine getirmekle yükümlüdürler.

     Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerinde asli ve sürekli görevlerde çalışanlar ve herhangi bir sebeple meslek ve sanatı ile uğraşmayanlardan isteyenler veteriner hekim odalarına üye olabilirler.

     Özel kanunlarında meslek kuruluşlarına üye olamayacaklarına dair hüküm bulunanlar, mesleki hak, yetki, sorumluluk ve disiplin bakımından bu kanun hükümlerine tabidirler.