Oda Kayıt

6343 sayılı yasanın 17. Maddesi gereğince;

     Bir Veteriner, Hekim odası mıntıkasında, meslek ve sanatını münhasıran serbest olarak icra eden veteriner hekimler bir ay içinde, o il veya bölge veteriner hekim odasına yazılmak veya azalık görevlerini yerine getirmekle yükümlüdürler.

     Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerinde asli ve sürekli görevlerde çalışanlar ve herhangi bir sebeple meslek ve sanatı ile uğraşmayanlardan isteyenler veteriner hekim odalarına üye olabilirler.

     Özel kanunlarında meslek kuruluşlarına üye olamayacaklarına dair hüküm bulunanlar, mesleki hak, yetki, sorumluluk ve disiplin bakımından bu kanun hükümlerine tabidirler.

Odamıza üyelik olmak için gerekli belgeler :

  • Dilekçe
  • Noter Onaylı Diploma Fotokopisi  veya QR kodlu “Mezuniyet Belgesi” (E-devlet üzerinden alınabiliyor)
  • İkametgah Belgesi (E-devlet üzerinden alınabiliyor)
  • Adli Sicil Kaydı (E-devlet üzerinden alınabiliyor)
  • 2 Adet Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
  • 6 Adet Resim
  • Giriş Aidatı (900,00 TL)
  • 2024 Yılı Aidatı (900,00 TL)
  • Vet.Hek.Kimlik Bedeli (225,00 TL)

Odamıza kayıt olmak için aşağıdaki dilekçeyi doldurarak tarafımıza bildirmenizi (fax veya mail ile) rica ediyoruz.

ODA KAYIT DİLEKÇESİ