Bursa Veteriner Hekimler Odası - U.Ü Genç Veteriner Hekimler Birliği aşure gününe katılım sağladık

Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğrenci topluluklarından Genç Veteriner Hekimler Birliği Topluluğu’nun aşure gününe, Bursa Veteriner Hekimler Odası’nı temsilen oda genel sekreteri Melike Baysal katıldı. Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi dekanı Prof.Dr.Hüseyin Yıldız ve öğretim üyeleri de aşure gününe katılarak öğrenci topluluğuna destek verdi.