Bursa Veteriner Hekimler Odası - U.Ü.Vet.Fak.Beyaz Önlük Giyme Töreni