Bursa Veteriner Hekimler Odası - DÜNYA ARI GÜNÜ

“Arılar yeryüzünden silinip giderse, insanoğlu yalnızca dört yıl yaşayabilir. Arılar olmazsa döllenme olmaz, hiçbir bitki, hiçbir hayvan, hiçbir insan olmaz.” 
(Albert Einstein, 1949) 
2017’de Birleşmiş Milletler 20 Mayıs’ı Dünya Arı Günü (World Bee Day) olarak kabul etti.

Bütün doğal tozlaştırıcılar yani polen yayanlar arasında arılar çevreyle ilgili en önemli role sahip olanlardır, çünkü tüm yerli çiçek türlerinin neredeyse %80’inin tozlaşması bir Avrupa Bal Arısı türü olan Apis mellifera tarafından gerçekleştirilir ve geriye kalan %20 sinden yaban arıları, eşek arıları ve kelebekler sorumludur. Bunlar bal arılarına oranla belli bir türde uzmanlaşmışlardır ya da daha yavaş çalışırlar. İyi ürünler elde edilmesinin ve biyolojik çeşitliliğin baş sorumlusu bal arılarıdır.

Sayılarla Arıların Önemi:

1- Yapılan gözlemlere göre, insanların besinlerinin %90’ından fazlasını oluşturan 100 bitki türünden dörtte üçünün arıların tozlaşması sayesinde elde edilmektedir. 
2- Dünya çapında arıların ekonomide yarattığı katma değer yaklaşık 250 milyar Euro’dur.
3- Tarımsal ürünlerin arılar tarafından tozlaştırılması yalnızca verimi artırmakla kalmaz aynı zamanda meyve kalitesini de yükseltir. Örneğin Arılar tarafından tozlaştırılmış çilekler daha dayanıklıdır, daha az şekil bozukluğuna sahiptir ve daha yüksek bir ticari değer yakalarlar. 
4- Kakao, vanilya ve çarkıfelek gibi kültür bitkilerinin yetişmesi yüzde 100 arılar tarafından sağlanacak tozlaşmaya bağlıdır.
Böceklerce sağlanan tozlaşma, çekirdekli meyvelerde meyve verimini yüzde 40 civarında artırır.

Acil çözüm bekleyen sorunlardan kimileri ise şunlardır: Arıların sağlığı, arı ıslahı, kovan sayısının çokluğu, arıcılık ürünleri pazarlama organizasyonu sorunları, arıcılık ürünlerinde kalite denetimi ve tüketici bilinçlendirilmesi vd.