Bursa Veteriner Hekimler Odası - BVHO'dan Zoonos uyarısı

Ülkemizde veteriner hekimlerin toplum sağlığı açısından öneminin bilinmediğini belirten Bursa Veteriner Hekimler Odası (BVHO) Genel Sekreteri Melike Baysal, veteriner hekimlerin kimi hastalıklarla akla geldiğini ifade etti.

Veteriner hekimlerin özellikle 'zoonoz' (hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıklar) sözkonusu olduğunda gündeme geldiğini hatırlatan BVHO Genel Sekreteri Melike Baysal, son yıllarda artan ithalatın hayvansal gıda ya da zoonoz salgınlarının kaynağı haline geldiğini, bunun nedenlerinin başında da kamusal veteriner hekim denetiminin ortadan kaldırılmasının geldiğini kaydetti.

Bursa Veteriner Hekimler Odası olarak, Gıda ve Veteriner Halk Sağlığı ile Klinik Komisyonları'nı kurduklarını ve aktif olarak çalışmaya başladıklarını belirten Melike Baysal, "Bundan sonraki süreçte,  güvenli hayvansal gıda, zoonozlar, hayvan sağlığı ile ilgili gerçek ve doğru bilgileri sosyal medya hesaplarımız ve basın aracılığıyla paylaşmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bursa Veteriner Hekimler Odası Genel Sekreteri Melike Baysal'ın açıklaması şöyle:

Ara Güler, 1958 yılında, Aydın'ın Geyre bölgesinde bugün bildiğimiz adıyla Aphrodisias'ı tesadüfen keşfettiğinde, çeşitli kuruluşlardan bu antik kente ilgi ve destek ister fakat karşılık alamaz. O da çektiği fotoğrafları İngiltere'ye, Times'e gönderir, bu haber ''Aphrodisas'ın Çığlığı'' olarak yayınlanır ve bütün dünyada yankı uyandırır.

Veteriner hekimler olarak bizim de, çığlığımızın duyulması için kendimizi Times'a mı anlatmamız gerekiyor?

Ülkede ''zoonoz'' haberi ya da bir sokak hayvanı haberi olduğunda tüm gözlerin üstlerine çevrildiği veteriner hekimlerin toplum sağlığı açısından önemi ve ne şartlarda çalıştığı bilinmemekte, daha da vahimi önemsenmemektedir. Özellikle zoonoz hastalıklardan korunma sözkonusu olduğunda işaret edilen tek kişi veteriner hekimdir. Zoonoza yakalanan bir insanın iyileştirilmesi beşeri hekimliğin, korunması ise veteriner hekimliğin görevidir. Korunma, her şartta tedaviden daha kolay ve daha az masraflıdır.

Bugün kamu veteriner hekimleri, özlük hakları ve yıpranma payları ellerinden alınmış olmasına rağmen, serbest veteriner hekimler de bir kamu görevlisi gibi yaptıkları aşılar ve paraziter uygulamalarla toplum sağlığını korumaya devam etmektedirler. Çünkü veteriner hekimler, bilimin ışığında, vicdanın güvencesinde, tüm evrensel değerlere saygılı, insan, hayvan ve çevreye duyarlılıkla mesleğini icra etmek için yemin etmiş bir meslek grubudur.

Ancak, kapatılan veteriner teşkilatları nedeniyle, veteriner hekimlik hizmetleri yetersiz kalmakta, denetimler yapılamamaktadır. Özellikle son yıllarda artan ithalatın devletin veteriner hekimlerinin kontrolünden çıkmış olması, güvenli olmayan hayvansal gıda ya da zoonoz salgınlarının kaynağı haline gelmektedir. Kuş gribinden şarbona, brucelladan KKKA'ne, kuduza kadar birçok zoonozun kontrolü güçlü veteriner teşkilatları ile sağlanabilir.

Bugünlerde, Bursa'da küçükbaşlar hayvanlarda ortaya çıkan veba salgını haberi de aslında bu güvensiz ortamın eseridir. Hastalığa yakalanan sürüler ithal olmamakla beraber, devletin dağıttığı ve sonuçta hasta olan hayvanlardır. Bursa Tarım ve Orman Bakanlığı çalışanı meslektaşlarımız gerekli aşılamaları yapmış, hastalığı kontrol altına almışlardır.

Ancak bu ilk olmadığı gibi son da olmayacaktır. Çünkü geçmişte, Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı çalışan veteriner hekimler yerine, il ve ilçelerde karışık bir sistem ile çalışan yetkisiz veteriner hekimler mevcuttur.

Veteriner hekimlik mesleği bu anlamda hak ettiği yeri bulmadığı sürece bu tip haberler gündemimizi meşgul edecektir.

Tüm dünyada ''One Health-Tek Sağlık'' konsepti benimsenmişken, ülkemizde bu konuda henüz bir gelişme kaydedememiş olmak hem toplum sağlığı hem de ülkenin dünyadaki konumu açısından gerçekten çok üzücüdür. İnsan sağlığı, çevre ve hayvan sağlığından ayrı düşünülemez. Örneğin kontrolsüz zirai ilaç kullanımı, kontrolsüz hayvan hareketleri güvenli olmayan gıda demektir ve sonucu toplum sağlığının tehtididir.

Bu anlamda Bursa kamuoyuna duyurumuzdur. Bursa Veteriner Hekimler Odası, Gıda ve Veteriner Halk Sağlığı ile Klinik Komisyonları'nı kurmuş, komisyonlar aktif olarak çalışmaya başlamıştır. Bundan sonraki süreçte,  güvenli hayvansal gıda, zoonozlar, hayvan sağlığı ile ilgili gerçek ve doğru bilgileri sosyal medya hesaplarımız ve basın aracılığıyla paylaşmaya devam edeceğiz.